Loading...

Arpad Černik

Arpad Černik

Rođen 18.07.1973. u Bačkoj Topoli. Diplomirao na dramskom smeru Akademije Umetnosti u Novom Sadu. Zapošljava se u Novosadskom pozorištu-Ujvidéki színház, a 2002. godine prelazi u Dramu na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta-Narodnog kazališta-Népszínház u Subotici. Igrao je u predstavama Salaškog pozorišta, Pozorišta „Kostolanji Deže", Narodnog pozorišta iz Užica, Narodnog pozorišta u Somboru, Pozorišta mladih u Novom Sadu, kao i predstavama Drame na srpskom jeziku, matičnog pozorišta.

Značajnije uloge:
Orvel-Katona N.-Šoltiš L.: Životiljska farma - Šivi
Boris Vijan: A birodalomépítők avagy a Schmürz - Šmirc
Preser-Stevanović: Tavan - Princ
Švarc-Gri-Tebelak: Godspel - Juda
Mrožek: Policija - Šef policije
Ištvan Domonkoš : Ja biti... - Samostalno
Varkonji-Mikloš: Star makers - Tigelinius, Apostol Pavle
Šekspir: San letnje noći - Demetrius
M. Čičvak: Kuća profesionalaca - Vrajt
Mrožek: Emigranti - AA
Pirandelo: Šest lica traži pisca - Prvi glumac
Rej Kuni: Neparni par - Stenli Kertis
H. Ibzen: Per Gint - Aslak, Trol, Milioner, Kapetan broda
Mekdermot - Ragni: Kosa - Berger
Sofokles: Antigona - Mladić iz Tebe
Hamvaš-Mezei-Đarmati : PAC - Anđeo, Maksimus, Todor, Sudija
Fernando Arabal: Piknik na frontu - Otac
Tašnadi I.: Titanik revija na vodi - Lajoš Maćik
Danilo Kiš: Zid za plakanje - Sveštenik
Bulgakov-Mladenović: Majstor i Margarita - Latrunszkij, Bolesnik, Konferansije itd
...még egy korShow SÖR - jedan od trojice
Petrović: Skela - Vojnik
Pilinski-Urban: Deca i vojnici - Drugi labud, koji je jedan dečak
D. Harover: Noževi u kokošima - Viljem
Žorž Fejdo: Buba u uvu - de Histangua
Masterof-Kander-Eb: Kabare - Ernst Ludvig
Đerđ Špiro : Pileća glava - Policajac
Zalan-Bakoš : Sulamit - Alehar
Čat-Fekete : Ema - Otac
Bulgakov: Molijer - Buton

Nagrade, priznanja:
1997 - Nagrada publike Novosadskog pozorišta-Újvidéki Színház - glumac sezone 1996/1997
1998 - Nagrada publike Novosadskog pozorišta-Újvidéki Színház- glumac sezone 1997/1998
1999 - Na Susretima profesionalnih pozorišta Vojvodine dobitnik nagrade za glumačko ostvarenje u predstavi „Šest lica traži pisca"
2002 - Festival mađarskih pozorišta van R. Mađarske - Nagrada za glumačko ostvarenje u predstavama «Titanik revija na vodi», i «PAC»