Scene

Scena Jadran

broj sedišta: 266
cugovi: 8 kom. u funkciji
2 kom. tač. cug
scenski prostor: 12,2 x 12,2 m ± 0,70 m
ton: MD, CD, tonska mikseta 24 kanala
rasveta: reflektori 1kw - 42 kom
reflektori 2kw - 12 kom
svetlosni mix pult (96 kanala) - 1 kom
dimmer (60 priključaka)
teretni ulaz relativno otežan