Javne nabavke

добара -опрема за културу , обликоване по паријама, и то: -Партија 1 - опрема за тон -Партија 2 - опрема за светлост -Партија 3.-опрема алати за декоратер -Партија 4.-опрема за радионице -Партија 5.-опрема за кројаче -Партија 6.-опрема за фризере