Javne nabavke

набавкууслуга уметника: редитељ, костимограф, композитор, глумица и две статисте за позоришну представу „Идеалан муж“. Назив и ознака из ОРН:92000000- услуга у области рекреације, културе и спорта. ЈН ППБОПЗПП 10/15