Javne nabavke

Јавна набавка услуга:сценограф,костимограф и глумица за позоришну представу „ Иза кулиса ”-на српском језику. Назив и ознака из ОРН:92000000- услуга у области рекреације, културе и спорта. ЈН ППБОПЗПП 03/15

09.02.2015

Јавна набавка услуга: сценограф, костимограф и глумица за позоришну представу:" Иза кулиса"

конкурсна-Иза кулисе
обав.-уг2