Javne nabavke

услуга поправки и одржавања на крову,поду,позорници и грејању на „сцени Јадран“ Суботица.