Javne nabavke

услуга уметника:редитељ,костимограф, композитор и глумица за позоришну представу „ГАЛЕБ“. Назив и ознака из ОРН:92000000- услуга у области рекреације, културе и спорта.

13.10.2014

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за  услуге редитеља, костимографа, композитора и глумице за позоришну представу "Галеб"

Конкурсна Галеб
Obavestenje o dodeli ugovora GALEB
обавештење-Галеб