Javne nabavke

javna nabavka-usluga -štampanje

14.03.2014

Usluga štampanja u dve partije.

1.partija:štampanje bilborda

2.partija:štampanje velikih i malih plakata, programskih sveski

20140312131745
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТ1