Javne nabavke

obaveštenje

15.10.2013

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Назив наручиоца: Народно позориште-Narodno kazalište-Népszinház

Адреса наручиоца: Суботица, Сенћански пут 71

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца: установа културе

Врста предмета: ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000 у две партије:

Партија 1. ТОНСКА опрема:

-ауторадио УБ 7000  са звучницима(4ком) БК2- 130 мм          1 ком

-CD player professsional-студијски  ДН-Ц635                                             1 ком

-дигитални  miкс  pулт тонски 32канала iPad компаибилно,дигитални

EQ od 4 бунда по каналу,средњих димензија                                      1 ком

-токи воки  professional   фреквенција:446,0-446,1 MHz залазна

снага предајника: 500mW max,8основних канала плус 83 ДЦС малих

димензија                                                                                           2 пара

-појачали за соло гитару професионално, комбо 200 W 2 звучника од12“EQ

3 band,средњих димензија                                               1 ком

-студијске динамичке мониторске слушалице профес.квалитета              1 ком

-кондензаторски кардиодни микрофон, профес.квалитета,

Средњих димензија                                                      2 ком

-Кондензаторски „Shotgun “просторни микрофон средњих димензија   1 ком                                                 

-динамички микрофон професионални вокал  50-15.00 Hz                         2 ком

-динамички микрофон ниске осетљивости на микротонију,професионалног квалитета                                                                                              2 ком

-бежични ручни микрофон професионални - Вокални „ handheld            1 ком

 

 

Партија 2. СВЕТЛО

-Барндор клапна за рефлектор Роберт Јулиат 1kW димензије 22цмx22цм професионалног квалитета                                                 20 ком

-Рам за филтер за рефлектор Роберт Јулиат 1 kW  22цмx22цм професионалног квалитета                                                                              60 ком

-Циклорама 1 kw    димензија       29цмx43цм                        4 ком

-Лед пројектор (рефлектор) број диода око 320,професионалног квалитета,

Око 120 watt снаге.                                                                  8 ком

-филтери за рефлектор професионалног квалитета димензије

100цмx50цм боје:светлоцрвена, црвена,плава, светлоплава, зелена, светло зелена, жута, оранж, љубичаста,свето жута                  укупно     10 ком

 

Сби артикли треба да су безбедног нивоа утицаја на животну средину, поуздане сигурности.

 

Датум објављивања позива за подношење

понуда:04.10.2013.године.

Датум објављивања обавештења о

продужењу рока:09.10.2013.године

Разлог за продужење рока:Захтевано уверење надлежне полицијске управе МУП-а не може прибавити  у року од 8 дана и прецизирање спецификације.

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности.

Продужење рока за подношење:25.10.2013.године у 9,00 часова.