Javne nabavke

пружање услуга физичког обезбеђења/чувања објекта „Јадран“ Суботица, ул. Ференца Рајхла 12 у поступку јавне набавке мале вредности, (Ред.бр. ЈН МВ 1/2017)