Galerija

Premijera Brak Bet i Bu-a

Publika sa premijere- ŽENE U NARODNOJ SKUPŠTINI

Premijera Drame nasrpskom jeziku

Premijera Drame na mađarskom jeziku "Iskusna žena"