Galerija

Premijera Drame na mađarskom jeziku "Iskusna žena"

Publika sa premijere "Čudo u Poskokovoj Dragi"

Prva proba- Drama na mađarskom jeziku

Čudo u Poskokovoj Dragi- prva proba