Galerija

Snimci sa prve probe u sezoni 2017/2018. Drame na mađarskom jeziku

Prah - premijera (02.06.2017)

Đerđ Špiro: Prah

Premijera: Mizantrop