Galerija

Patakijev prsten Kingi Mezei

Ruženje naroda u dva dela-premijera

Premijera: Amadeus (14.10.2016.)

Završetak sezone 2015/2016. Drame na mađarskom jeziku